Organizator w drodze wyjątku dopuszcza start osoby
niepełnoletniej (w wieku co najmniej 16 lat)
pod warunkiem,
udziału w biegu pod nadzorem dorosłego opiekuna,
wypełnienia stosownego oświadczenia i dostarczeniu go do Biura Zawodów w godzinach jego funkcjonowania.

oświadczenie do pobrania TUTAJ