Opłaty startowe

49 zł – do 3 września 2017 r.!


 

59 zł – do 1 października 2017 r. (przelew);Error.svg

69 zł – do 29 października 2017 r. (przelew);

99 zł – w dniach 10-11 listopada 2017 r. (gotówka w Biurze Zawodów).

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, koszulkę oraz pamiątkowy medal.

 

* z opłaty startowej zwolnione są jedynie osoby zaproszone i zapisane przez Organizatora.


 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

– numer startowy + agrafki,

– koszulka techniczna czerwona lub biała (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym kolorze. Zawodnikom zapisującym się w biurze zawodów – w dniach 10-11.XI.2017 roku, Organizator nie gwarantuje koszulek w żądanym rozmiarze),

– worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

– materiały informacyjne.