O fundacji

Fundacja SCHOLA CORDIS Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej powstała w 2008 roku. Myślą przewodnią było stworzenie nowoczesnego miejsca,
w którym dzieci z wrodzonymi wadami serca dostawałyby szansę na odzyskanie zdrowia.

Szpital CM UJ jest w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tak istotne jest zbieranie funduszy umożliwiających jego oddłużenie oraz zakup najwyższej klasy sprzętu.


>> KOMU POMAGA?

Działania Fundacji ukierunkowane są głównie na leczenie dzieci z najcięższymi wadami wrodzonymi serca. Chodzi przede wszystkim o tzw. “zespół niedorozwoju lewego serca”. Dzięki świetnym specjalistom oraz wsparciu osób prywatnych i instytucji udało się stworzyć klinikę, do której przyjeżdżają mali pacjenci z całej Polski.


>> CELE DZIAŁALNOŚCI:

 • działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia dla społeczeństwa oraz nauki i edukacji na rzecz osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

 • nieodpłatne wspieranie działań na rzecz:

          – pomocy rodzinom dzieci objętych leczeniem,

          – podnoszenia jakości metod leczenia dzieci na oddziałach kardiochirurgicznych kardiologicznych i transplantacyjnych,

          – prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.


 >> ZADANIA FUNDACJI:

 • finansowanie lub dofinansowywanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej;

 • podnoszenie jakości metod leczenia dzieci na oddziałach kardiochirurgicznych, kardiologicznych i transplantacyjnych poprzez edukację lekarzy;

 • promocja polskiej kardiochirurgii w Polsce i na świecie.